Home Szerzőinknek Útmutató

Szerzőinknek

A TOPOS folyóirat egyedi jellege abból ered, hogy mind magyar, mind angol nyelven várja szerzői olyan tudományos igényességgel elkészült, máshol még nem publikált munkáit, melyek az irodalom, a kultúra, a társadalomtudományok és a tértudományok találkozási pontjainak lehetőségeit térképezik fel.

A kéziratok elbírálásának és elfogadásának joga a szerkesztőséget illeti meg. A dolgozatok elbírálása „double blind peer-reviewing system” szerint történik. Az útmutató gondos tanulmányozása és a kéziratnak az abban foglaltak szerinti elkészítése meggyorsítja a kéziratok szerkesztőségi feldolgozását. Felhívjuk szerzőink figyelmét, hogy az alábbi kéréseket tartsák be:

A kéziratokat kérjük lehetőség szerint elektronikusan elküldeni az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre.

Ahol erre nincs lehetőség, kérjük a kézirat két nyomtatott példányát a következő címre elküldeni: Topos, EASI, Pannon Egyetem, 8200 Veszprém, Egyetem u. 3.

Papíralapú kézirat-benyújtás esetén a szöveg a lapnak csupán egy oldalán jelenjen meg, dupla sorközzel, és bőséges margóval ellátva.

Minden oldalon szerepeljen oldalszám.

A publikálásra elfogadott kéziratok végleges változatát elektronikus formában (elsősorban Microsoft Word formátumban) várjuk.

Hisszük, hogy a szerzőinkkel azonos tudományos területen tevékenykedő független szakértő lektoraink megjegyzései nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a megjelent művek különösen értékes hozzájárulást jelentsenek tudományterületeik eddigi eredményeihez. Annak érdekében, hogy maximálisan biztosítani tudjuk a tudományos pártatlanságot, kérjük szerzőinket, hogy nevüket, címüket és e-mail címüket külön dokumentumban (fájlban, lapon) küldjék el hozzánk és a kéziratot ne lássák el olyan azonosítókkal, melyek alapján személyük beazonosítható lehet.

A cikk első oldalának a tetején csak a cím jelenjen meg. A végleges formázás a szerkesztő felelőssége. A végleges változatban a cikk címét a szerző neve követi.

Szerzőinktől várunk egy rövid szakmai bemutatkozást is, valamint a beküldött kéziratukhoz kapcsolódó egyéb műveik listáját. Szívesen fogadunk szerzői portrékat is szerzői oldalunkhoz.

Az ideális kézirat 4,000 és 8,000 szó terjedelmű a hivatkozásokkal és az esetleges (lehető legkevesebb számú) lábjegyzettel együtt. A szerkesztők különleges esetekben 10,000 szó terjedelmű kéziratokat is elfogadnak.

A kézirat tartalmazzon egy magyar és egy angol nyelvű összefoglalót is 100-150 szó terjedelemben, valamint a kulcsszavak listáját.

A Topos megjelentet könyvismertetőket is. Elsősorban olyan ismertetőket várunk, melyek érdekesek lehetnek az irodalom-, kultúra-, társadalom-, és tértudományok művelői és tanulói számára is. Érdeklődési területeink transz- és multidiszciplináris természete miatt, kérjük szerzőinket a tértudományok és az ismertetett könyv tudományterületének összefüggéseire feltétlen térjenek ki.

A könyvismertető javasolt hossza kb. 1,500 szó, mely tartalmazza a kulcsszavak listáját is.

Az ismertetés tartalmazza:

-         A könyvismertető címét

-         Az ismertetett könyv: szerzőjének, szerkesztőjének nevét, a könyv címét, a kiadás helyét, a kiadó nevét, a kiadás évét, az oldalak számát, a kötés módját, a könyv árát.

Az ismertetés szerkezete:

-         rövid leírás a könyv tartalmáról

-         A téma relevanciája

-         Kritikai észrevételek a könyv tartalmát illetően

Kérjük, csatolja külön file-ban (külön lapon) nevét, intézményi elérhetőségét, e-mail címét, és egy rövid szakmai bemutatkozást.

Amennyiben szerzőink bármilyen más szerzői jogvédelem alatt álló forrásból származó grafikont, táblázatot vagy képet kívánnak csatolni, felhívjuk figyelmüket, hogy a szükséges engedélyek megszerzése szerzőink feladata. A szerkesztőség nem vállal felelősséget szerzőiért, amennyiben megsértik mások szerzői jogait.

A táblázatokat, grafikonokat és illusztrációkat külön fájlban (külön lapon) kérjük csatolni. Kérjük, jelöljék a táblázatok és grafikonok helyét a kéziratban.

Gondosan kövessék a szerzői útmutatót. Csak formailag megfelelő kéziratokat veszünk figyelembe.

A kézirat elküldése előtt, kérjük, ellenőrizze:

-         Külön fájlban/lapon szerepel a szerző(k) neve, intézményi elérhetősége, e-mail címe, teljes postai címe (esetleg telefonszáma, fax száma, portré fotója) és a kézirat teljes címe?

-         Megtalálható a kézirat teljes címe a legelső lapon is?

-         Szerepel-e bármely olyan információ a kéziratban, mely alapján a szerző beazonosítható?

-         Minden oldal meg van számozva?

-         Csatolta a kivonatot?

-         Csatolta a kulcsszavakat?

-         Csatolt egy rövid szakmai bemutatkozást?

-         Csatolta a témában korábban megjelent műveinek listáját?

Továbbá:

- Formailag megfelelnek a hivatkozások?

- Megszerzett minden szükséges hozzájárulást a szerzői jog által védett anyagok megjelenítéséhez?

- Minden táblázat, grafikon, és illusztráció elkülönül a szövegtesttől?

- Jelölte a táblázatok, grafikonok, egyéb illusztrációk helyét a szövegtestben?

- Csatolt minden táblázatot, grafikont, egyéb illusztrációt?

A szerkesztők igyekeznek a bírálat és a megjelentetés idejét a lehető legrövidebbre szűkíteni. A már elfogadott kéziratokat azonnal előzetesen közzétesszük elektronikus folyóiratunkban.

A Topos papíralapú kiadása csak olyan cikkeket tartalmaz, amelyeket mind a bírálók, mind a szerkesztők elfogadtak.

Módosítás: ( 2012. március 30. péntek, 10:24 )