Home Szerzőinknek Idézés

Idézés

TOPOS – APA stílus

A TOPOS az APA hivatkozási rendjét használja. Szövegen belüli idézet esetén zárójelben adja meg a forrás szerzőjét, a megjelenés évét, és az oldalszámot. A dolgozat végén található irodalomjegyzék tartalmazza a megjelenésre vonatkozó információkat.

Szövegen belüli idézet:

Miller és Lazar (2002) jelentésében a következők állnak: „ …….” (183. o.).

Az irodalomjegyzékben található tétel:

Miller, S. Z., & Lazar, P. (2002). The state of the humanities: Today. The Journal of Humanities, 12, 172-190.

Ha a szerző neve nem szerepel a szövegben, a zárójelben a következő információ jelenik meg:

(Lazar, 2003, 17. o.)

Több mű esetén, az irodalomjegyzékben található sorrendjüknek megfelelően soroljuk fel őket:

(Lazar, 1998; 2003)

Két szerző által jegyzett mű

Minden alkalommal mindkét szerzőt nevezze meg. A zárjelben használja a „&” jelet a szerzők nevei között.

Miller és Lazar (2003) véleménye szerint, „ …” (174. o.)

(Miller & Lazar, 2003, 174. o.).

Három-öt szerző által jegyzett mű

Az első alkalommal az összes szerzőt tüntesse fel a szövegben, ill. a zárójelben. A további hivatkozások esetén az első szerző nevét és az “et al” kifejezést tüntesse fel.

Ismeretlen szerző műve

Használja a mű címét, vagy annak első egy-két szavát. Könyvek és jelentések címét dőlt betűvel, rövidebb munkák címét idézőjellel jelölje.

Children struggling to control their weight must also struggle with the pressures of television advertising (“Television,” 2002).

Azonos vezetéknevű szerzők

A szerzők összecserélésének elkerülése érdekében használja a keresztnév kezdőbetűjét és a családnevet.

T. Taylor (1989) kutatásai . . .

Egy szerző ugyanabban az évben írott két vagy több műve esetén

Ha az irodalomjegyzékben egy adott szerzőtől ugyanazon évben több megjelent mű szerepel, jelölje kisbetűkkel („a”, „b”) az évszámokat. Használja ezeket a betűvel ellátott évszámokat a szövegen belüli hivatkozásoknál.

Miller (2003b) kutatásai …

Személyes kommunikáció

Személyes interjúkat, memoárokat, leveleket, e-maileket és hasonló nem publikált közléseket csak a szövegben jelöljön, az irodalomjegyzékben ne.

Atkinson egy kollégája szerint ... (F. Johnson, személyes megbeszélés, 2009. október 20.).

Elektronikus forrás

Kezelje a nyomtatott forrásokhoz hasonlóan (szerző, év).

Atkinson (2001) megállapítja, hogy …

Ha az évszám ismeretlen, használja az „n.d.” rövidítést. Ha az adott elektronikus forrás nem jelöl pontos oldalszámot, az idézetnek tartalmaznia kell olyan információt, mely segít az olvasónak megtalálni a szóban forgó részletet. A PDF formátumban tárolt fájlok esetében zárójelben adja meg az oldalszámot.

Szent vagy klasszikus szöveg

Adja meg a használt változat vagy kiadás adatait és a vonatkozó részek jellemzőit (fejezet, vers, sor). Az irodalomjegyzékben nem szükséges jelölni a forrást.

Módosítás: ( 2012. március 30. péntek, 10:55 )