Home Szerzőinknek Irodalomjegyzék

Irodalomjegyzék

Az egyes tételek a szerzők vezetéknevének ábécé sorrendje szerint jelennek meg. A keresztneveket kezdőbetűvel jelöljük. Ha egy mű szerzője ismeretlen, a címe szerint illesztjük a jegyzékbe.

Könyvek címeit dőlt betűvel szedjük; cikkek címeit az irodalomjegyzékben nem szedjük dőlt betűvel, valamint idézőjelbe sem tesszük

1. Egy szerző:

Upstone, S. (2009). Spatial politics in the postcolonial novel. Farnham: Ashgate.

2. Több szerző

Hét szerzőig vezetéknévvel és a keresztnév kezdőbetűjével soroljuk fel a neveket. Az utolsó szerző neve előtt „&” jelet használunk.

Botting, F., & Townshend, D. (2004). Gothic: Critical concepts in literary and cultural studies. London and New York: Taylor & Francis.

3. Ugyanazon szerző két- vagy több műve

Mindegyik tételnél kiírjuk a szerző nevét. A tételeket évszám szerint soroljuk fel, a legkorábbival kezdve. Ha adott szerzőtől kettő vagy annál több mű szerepel ugyanabból az évből, a megkülönböztetésükre kisbetűket használunk (a, b, c, stb.).

Elkind, D. (2008a, Tavasz). Can we play? Greater Good, 4(4), 14-17.

Elkind, D. (2008b. június 27.). The price of hurrying children [Web log bejegyzés]. Letöltés helye: http://blogs/psychologytoday.com/blog/digital-children

4. Szerkesztett mű

Booth, A., (Szerk.). (1993). Famous last words: Changes in gender and narrative closure. Charlottesville: University Press of Virginia.

5. Szerző, szerkesztő és fordító

Bakhtin, M. M. (2004). The dialogic imagination: Four Essays. (M. Holquist, Szerk.; C. Emerson & M. Holquist, Ford.). Austin: University of Texas Press. (Első megjelenés éve 1975).

6. Nyomtatott folyóiratokban megjelent cikk

Folyóirat vagy magazin esetében adjuk meg az évfolyamot és a számot, heti magazinoknál a napot is; az évfolyamot dőlt betűvel, a számot pedig zárójelben, de nem dőlt betűvel. Minden folyóiratnál szerepeljen az első és utolsó oldalszám is.

Ha a cikk nem egymást követő oldalakon jelenik meg, adjunk meg minden oldalszámot: A1, A17.

McKibben, B. (2007. október). Carbon’s new math. National Geographic, 212(4), 32-37.

7. Kivonat

Lahm, K. (2008). Inmate-on-inmate assault: A multilevel examination of prison violence [Kivonat]. Criminal Justice and Behavior, 35(1), 120-137.

8. A szerkesztőhöz írt levél

Park, T. (2008. augusztus). Defining the line [Levél a szerkesztőhöz]. Scientific American, 299(2), 10.

9. Ismertető

Megadjuk az ismertető szerzőjének nevét és (ha van) az ismertető címét, zárójelben a mű műfaját, címét, könyvnél a szerző nevét, filmnél az évszámot. Ha az ismertetőnek nincs szerzője vagy címe, a zárójelben megjelenő információt használjuk címként.

Applebaum, A. (2008. február 14). A movie that matters [A Katyn, 2007, c. film ismertetője]. The New York Review of Books, 55(2), 13-15.

Agents of change. (2008. február 2). [J. Elkington & P. Hartigan, The power of unreasonable people: How social entrepreneurs create markets that change the world c. könyvének ismertetője]. The Economist, 386(8565), 94.

10. További kiadások

McKeon, M. (2002). The origins of the English novel 1600-1740. (2. kiadás). Baltimore: Johns Hopkins University Press.

11. Szöveggyűjteményben vagy antológiában található mű

Bodenhamer, D. J. (2010). The potential of spatial humanities. In D. J. Bodenhamer, J. Corrigan, T. M. Harris, & J. Parini (Szerk.), The spatial humanities: GIS and the future of humanities scholarship (14-30. o.). Bloomington: Indiana University Press.

12. Többkötetes mű

Brown, I., Clancy, T. O., & Pittock, M. (2006). The Edinburgh history of Scottish literature: Modern transformations: New identities (from 1918) (3. kötet). T. O. Clancy, S. Manning, & M. Pittock. (Sor. szerk.). Edinburgh: Edinburgh University Press.

13. Bevezetés, előszó, utószó

Frank, F. S. (2003). Introduction. In H. Walpole, The castle of Otranto: A gothic story; and The mysterious mother: A tragedy (11-34. o.). Peterborough: Broadview.

14. Kézikönyvben található cikk

Konijn, E. A. (2008). Affects and media exposure. In W. Donsbach (Szerk.), The international encyclopedia of communication (1. kötet, 123-129. o.). Malden, MA: Blackwell.

15. Könyv, címében címmel

Marcus, L. (Szerk.). (1999). Sigmund Freud’s The interpretation of dreams: New interdisciplinary essays. Manchester: Manchester University Press.

ELEKTRONIKUS FORRÁSOK

Elektronikus folyóiratban megjelent művek esetén ugyanúgy járjunk el, mint nyomtatott források esetén, az online verzióra vonatkozó információval kiegészítve. Az online cikkekhez gyakran tartozik DOI szám. Amennyiben ez elérhető, adja meg ezt az URL helyett. A letöltés dátumát csak akkor jelölje, ha az elektronikusan elérhető tartalom nagy valószínűséggel változhat.

Ha a DOI vagy az URL kódot meg kell törni, azt a dupla perjel vagy egyéb írásjel után tegye.

16. Online folyóiratcikk

Ashe, D. D., & McCutcheon, L. E. (2001). Shyness, loneliness, and attitude toward celebrities. Current Research in Social Psychology, 6, 124-133. Letöltés helye http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.html

17. Adatbázisból származó cikk

Howard, K. R. (2007). Childhood overweight: Parental perceptions and readiness for change. The Journal of School Nursing, 23, 73-79. Letöltés helye http://jsn.sagepub.com/

18. Online könyv

Plato. (1995). Ion. (B. Jowett, Ford.). ILT Digital Classics. Letöltés helye http://www.ilt.columbia.edu/publications/projects/digitexts/plato/ion/ion.html

19. Podcast

Chesney, M. (2007. szeptember 13). Gender differences in the use of complementary and alternative medicine (No. 12827) [Audio podcast]. Letöltés helye University of California Television website: http://www.uctv.tv/ondemand

20. Weblog (blog) bejegyzés

Adja meg az író nevét, a bejegyzés dátumát, a tárgyát, "Web log bejegyzés” címkét és az URL-t. Bejegyzésre írott hozzászólásnál használja a „Web log hozzászólás” címkét.

Kellermann, M. (2007. május 23). Disclosing clinical trials [Web log bejegyzés]. Letöltés helye http://www.iq.harvard.edu/blog/sss/archives/2007/05/disclosing_clin.html

21. Online hang vagy videó fájl

Chomsky, N. (n.d.). The new imperialism [Audio fájl]. Letöltés helye http://www.rhapsody.com/noamchomsky

22. Wiki címszó

Ethnomethodology. (n.d.). Letöltés ideje és helye 2008. augusztus 22. http://en.stswiki.org/index.php/Ethnomethodology

EGYÉB FORRÁSOK (AZ ONLINE VERZIÓKAT IS BELEÉRTVE)

23. Disszertáció

Mitchell, R. D. (2007). The Wesleyan Quadrilateral: Relocating the conversation (Doktori disszertáció). Claremont School of Theology, Claremont, CA.

24. Dolgozat, poszter, beszéd, előadás

Anderson, D. N. (2008. május). Cab-hailing and the micropolitics of gesture. Előadás. Arizona Linguistics and Anthropology Symposium, Tucson, AZ.

25. Megjelent interjú

Murphy, C. (2007. június 22.). As the Romans did [Interjú, G. Hahn]. Letöltés helye http://www.theatlantic.com/

26. Művészeti alkotás

Weber, J. (1992). Toward freedom [Homlokzati falfestmény]. Sherman Oaks, CA.

Newkirk, K. (2006). Gainer (II. rész). Museum of Contemporary Art, Chicago, IL.

27. Prezentációs diasor

Boeninger, C. F. (2008. augusztus). Web 2.0 tools for reference and instructional services [Prezentációs diasor]. Letöltés helye http://libraryvoice.com/archives/2008/08/04/opal-20-conference-presentation-slides/

28. Film vagy videó (mozgókép)

Szerepeljen a rendező, producer és egyéb közreműködő neve, a megjelenés éve, a cím, a médium zárójelben. A kiadás helyén az országot, a kiadóén a stúdiót jelöljük. Ha az eredeti megjelenési év és a DVD megjelenési éve eltér, a végén zárójelben adjuk meg az első megjelenés évét.

Guggenheim, D. (Director), & Bender, L. (Producer). (2006). An inconvenient truth [DVD]. United States: Paramount Home Entertainment.

29. Televízióműsor

Pratt, C. (Executive producer). (2008. október 5.). Face the nation [Televíziós műsorszám]. Washington, DC: CBS News.

Fanning, D. (Executive producer). (2008). Frontline [Televíziós sorozat]. Boston, MA: WGBH.

Smith, M. (Writer/producer). (2008). Heat [Televíziós sorozat epizódja]. In D. Fanning (Executive producer), Frontline. Boston, MA: WGBH.

30. Hangfelvétel

Thomas, G. (1996). Breath. On Didgeridoo: Ancient sound of the future [CD]. Oxnard, CA: Aquarius International Music.

Módosítás: ( 2012. március 30. péntek, 11:40 )