Home Konferenciafelhívás Topos 1 - 2012

Topos 1 - 2012 - Iconic places: The City

Konferencia felhívás
Városok, olvasatok – városolvasatok
2012. október 12. (péntek)
Angol-Amerikai Intézet, Pannon Egyetem, Veszprém

A Pannon Egyetem Angol-Amerikai Intézete által először meghirdetett kétnyelvű konferencia célja, hogy lehetőséget teremtsen a tér jelentőségét a bölcsész- és társadalomtudományok diskurzusain belül vizsgáló kutatóknak az együttgondolkodásra. A konferencia rendezésének éve sem véletlen, hiszen 2012-ben emlékezünk Charles Dickens születésének 200-adik évfordulójára, az íróéra, aki amellett, hogy halhatatlanná tette a XIX. századi Londont nagyban hozzájárult a városi irodalomról és a modern városi emberről alkotott képünk megalkotásához is.


A szervezők szívesen fogadnak előadást bármely olyan témában, mely a(z elsősorban verbális) művészetek és a kritikai gondolkodás szemszögéből járja körül a városi lét kialakulásának folyamatai közepette formálódó városi kultúrák és a városi tudat problémáját.
A lehetséges témák közül néhány:
-    Dickens és a város
-    London képzetei az angol nyelvű és más irodalmakban
-    mitikus városok
-    kollektív városképzetek
-    városi terek, mint a kultúra terei
-    kulturális reprezentációk és a földrajzi tér átlényegülése városi terekké
-    a városi terek poétikája
-    rejtett városi terek
-    város és technológia
-    a városlakó
-    városi viselkedéskultúra
-    kozmopolita lét
-    a komplexitás élménye
-    városi műfajok (pl. városi legenda)
-    nemzeteken túli metropoliszok
-    város és ökokritika
-    osztály, társadalmi mobilitás, szegénység, és társadalmi egyenlőtlenségek a városban
-    poszt-urbánus fantáziák.

A konferencia szervezői szívesen látnak előadásokat bármely tudományterületről vagy perspektívából, úgy oktatóktól, mint kutató hallgatóktól.

Jelentkezésnél kérjük küldje el nevét, intézményének nevét, a 20-perces előadás címét, az előadás max. 300 szavas bemutatását, valamint egy kb. 100 szavas szakmai bemutatkozást a következő e-mail címre: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. . Jelentkezési határidő: 2012. május 1.

A konferencia díját a szervezők igyekeznek a lehető legalacsonyabb költségszinten tartani. A konferencia díja előreláthatólag kb. 6000 Ft, mely tartalmazza a jelentkezés díját, a konferencia anyagait, frissítőket a szünetben, és egy vacsorát. (Vacsora nélkül a konferencia díja 3000 Ft.)

A Pannon Egyetem Angol-Amerikai Intézetéről bővebb információt itt talál: http://angolweb.uni-pannon.hu.

A konferencia válogatott előadásai nyomtatásban és elektronikusan is megjelennek az EASI-UP TOPOS c. folyóirat Városok, olvasatok - városolvasatok munkacímű tematikus számában.

A TOPOS a PannonEgyetem, Angol-Amerikai Intézete által 2012-ben indított és gondozott folyóirat, mely elektronikusan és papíralapon is hozzáférhető. Bővebb információ itt található: toposjournal.hu/

-------------------------------------------

CALL FOR PAPERS

Reading the City Conference

12 October, Friday, 2012

English and American Studies Institute, University of Pannonia, Veszprém

This one-day bilingual conference aims to bring together scholars for the first academic conference initiated by the English and American Studies Institute, University of Pannonia, Veszprém, dedicated to the study of space in the humanities in the year that marks the 200th anniversary of Charles Dickens’s birth, the writer who immortalized nineteenth-century London by contributing to the invention of urban literature and of the modern urban subject.


The organizers welcome papers on any topic related to what possibilities imaginative writing and critical thinking offer for understanding how the culture of cities and urban consciousness have been shaped in the process of creating urban life.
Possible topics (focusing at choice on any chosen perspective – literature, linguistics, history, communication, education) include, but are not limited to:

- Dickens and the city

- images of London in English and non-English literatures

- cities mythologized

- collective images of the city

- urban space as a domain of culture

- the transformation of geographical space into urban space in cultural representations

- poetic geographies of urban spaces

- hidden cityscapes

- technologies and the city

- the formation of urbanites

- urban behavior

- cosmopolitanism

- negotiating the experience of urban complexities

- urban genres

- transnational metropolises

- ecocritical directions and the city

- class, social mobility, poverty and social inequality in the city

- fantasies of a post-urban world.

The conference welcomes papers from any discipline, a variety of theoretical perspectives, and those which engage with media beyond that of the written text. Submissions are welcome from both research students and academics. Please send a title and 300 word abstract for a 20 minute paper along with your name, affiliation and 100 word professional biography to Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. by 1st May 2012.


We try to keep costs at the lowest level possible; we estimate the conference fee at ca. 6000 Ft with conference dinner (or 3000 Ft without conference dinner). The fee covers registration, conference materials, and refreshments during the breaks.


For more information regarding the English and American Studies Institute, University of Pannonia, Veszprém and its activities, see the homepage: http://angolweb.uni-pannon.hu

Selected papers from the conference proceedings will be published as Reading the City, a thematic issue of TOPOS, the peer-reviewed academic journal launched by EASI-UP in 2012 appearing both as an e-journal and in hard copy.
For more information regarding Topos see: toposjournal.hu/

Topos - 2012 - Reading the City - Program

Topos - 2012 - Reading the City - Abstracts

Módosítás: ( 2015. január 22. csütörtök, 17:18 )