Home Konferenciafelhívás Topos 3 - 2015

Topos 3 - 2105

KONFERENCIA FELHÍVÁS

 Ikonikus helyek: A máshol

A konferencia ideje: 2015. március 27-28.

 

Szervező: Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar,

Angol-Amerikai Intézet

Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Bizottsága (VEAB), Anglisztika Munkabizottság

 

A konferenciára magyar és angol nyelven várunk előadásokat a tértudományokban érdekelt szakemberektől, kutatóktól, oktatóktól és PhD hallgatóktól. A 2012-ben és 2013-ban rendezett konferenciáink témái a város és az ikonikus helyek voltak, 2015-ben a máshol fogalmát és tapasztalatát tervezzük körüljárni. A hódító hadjáratok, a peregrináció, a mesterlegények vándorlása, vagy akár a Grand Tour példái is mutatják, hogy a máshol szerzett tapasztalat a nyugati kultúrákban meghatározó jelentőséggel bír az emberi lét különböző vetületeiben. Konferenciánk elsődleges célja, hogy rákérdezzen a máshol jelentésére és a máshollét tapasztalatára a különböző tudományterületeken.

 

Lehetséges témák (melyek az irodalom, nyelvészet, történelem, kommunikáció, oktatás, földrajz, társadalomtudomány, turizmus, tájépítészet, human geography szemszögéből, illetve más, itt fel nem sorolt nézőpontból vizsgálják a máshol fogalmát):

-          a máshol fogalma

-          a máshol és itt ellentéte

-          a máshollét tapasztalata, annak megértése és szerepe az ön-reflexióban

-          metaforizációs és transzferfolyamatok: innen oda

-          kivándorlás, elvándorlás, migráció, szórvány és identitás

-          utazásirodalom

-          utópiák, disztópiák

-          vágy- és fantáziairodalom

-          galaktikus úttapasztalat: science fiction

-          mentális terek bejárása

-          más kultúrákkal való találkozás, ennek hatása, kultúrsokk

-          turizmus

 

Az előadások érkezhetnek bármely diszciplína területéről, ezáltal is bátorítva a téma változatos megközelítésének lehetőségét. Az előadások időtartama 20 perc.

Kérjük, regisztráljon honlapunkon található űrlapon kb. 300 szavas összefoglalójával, nevével, intézményi hovatartozásával és egy kb. 100 szavas szakmai életrajzzal 2015. február 15-éig.

Regisztrációs díj: 7,000 Ft. A konferencia előadásainak írásos változatából válogatás jelenik meg az Angol-Amerikai Intézet kétnyelvű, lektorált TOPOS című folyóiratában.


A konferencia programja

------------------------------


University of Pannonia, Faculty of Modern Philology and Social Sciences,

CALL FOR PAPERS

ICONIC PLACES: ELSEWHERE

March 26-28, 2015

English and American Studies Institute,

Regional Centre of the Hungarian Academy of Sciences (VEAB): English Studies Committee

The English and Hungarian bilingual conference brings together scholars, researchers, graduate students, and PhD students dedicated to the study of space in the arts,

humanities, social sciences, and natural sciences for the third time. The conferences of 2012 and 2013 focused on the city and iconic places; in 2015 we wish to concentrate on the concept and experience of elswhere(ness). Voyages of discovery, wars of conquest, peregrination, journeymen’s wandering, or the Grand Tour, among others, all show that experience gained elsewhere is accorded a definitive significance in multifaceted ways in western culture. The primary aim of the conference is to poblematize the concept and experience of elsewhere(ness) across various disciplines.

Possible topics (in literature, linguistics, history, communication, education, geography, social sciences, tourism, landscape architecture, human geography, or any other disciplines):

- Experiencing the elsewhere, and its role in self-reflection

- Processes of metaphorization and transfer: from here to there

- Emigration, migration, diaspora, identity

- Galactic journeys: science fiction

- Meeting with other cultures, culture shock.

Participants will have 20 minutes to present their papers.

Please submit the abstract of your paper (300 words) and a short biography (100 words) with your name and affiliation in the form on our website at until February 15, 2015.

Conference program

Registration fee: 7,000 Ft. Selected papers of the conference will appear in the peer-reviewed Topos – Bilingual Journal of Space and Humanities.Módosítás: ( 2015. március 10. kedd, 15:01 )