Home Folyóirat számaink 2014/1

2014/1 - Vol. III, Issue 1

Topos 3 cover

TOPOS

Bilingual Journal of Space and Humanities

 Papers in English and Hungarian in Modern Philology and Spatial Studies

(Magyar és angol nyelvű összefoglalóval)

_________

TÉR – KULTÚRA – TUDOMÁNYTopos 3 back cover

Tanulmányok a tértudományok és a kultúratudomány, irodalomtudomány, nyelvtudomány, társadalomtudomány és társtudományaik kapcsolódási pontjainak köréből

Volume III, Issue 1

2014/1

 Tartalom / Contents

Balajthy Ágnes

„Drezda csak fedőnév, nincs alatta semmi”: Rom-szemantika Térey János Drezda februárban című kötetében

Szitár Katalin

A térből az időbe (Kaffka Margit: Mária évei)

Ladányi István

A Palicsi-tó mint kulturális toposz Tolnai Ottó műveiben

Kovács Gábor

A tárgyi diszkurzus prózanyelve

Horváth Andrea

Az emlékezés terei Juli Zeh A csend is zaj c. regényében, avagy utazás Bosznia-Hercegovinán keresztül

 

Fodor Péter

Sportpálya, imitáció és propaganda Gertler Viktor Én és a nagyapám című filmjében

Tóth Éva

Vérbetűkkel íratott - 1526

Géczi János

A város szerkezete, mint a szöveg szerkezete

Hercog Csilla – Kádár Judit Ágnes

The media coverage of recent Roma Hungarian immigrants to Canada

 

TOPOS KUTATÓMŰHELY ‒ HALLGATÓI TANULMÁNYOK

 

Berta-Szénási Panna

Épület és filozófiája: A Stonborough-Wittgenstein ház

Nagy Beáta

A hangulat téralkotó funkciója (Hangulat – tér – üveg)

Sebestyén Zsuzsanna

Közép-Európa mint geokulturális közeg érvényesülése Eszterházy Péter műveiben

Tarsó Bianka

The mock documentary and its postmodern roots

Tokos Bianka

„Ithaka láthatatlan partvidéke” – a homéroszi hagyomány és líra

Varga István

Törésvonalak a Száhel-övezetben: Mali válságának nemzetközi vetületei


Módosítás: ( 2016. április 11. hétfő, 13:04 )