Home Főoldal

Üdvözöljük a TOPOS honlapján

A szerkesztők előszava

A TOPOS egy kétnyelvű nemzetközi folyóirat, mely a tér megnyilvánulási formáit és a kultúra-, irodalom- és társadalomtudományokkal való összefüggéseit vizsgálja az anyagi lét, a  politika, a földrajz és a történelem kontextusában. A periodika alapvető célkitűzései közé tartozik, hogy maga köré gyűjtse és összefogja az említett tudományterületek azon művelőit, akik nyitottak a képi fordulat mintájára téri fordulatként meghatározható, a bölcsészeti és társadalmi diszciplínákon átívelő, valamint párbeszédüket serkentő jelenségek vizsgálatára.


A TOPOS a tér mint értelmezési perspektíva lehetőségeit tervezi kiaknázni a személyközeli testi és szellemi szférák vizsgálatától kezdve az ember által kijelölt és belakott további szűkebb perszonális terek és tágabb társadalmi, regionális, politikai, és geokulturális terek lokalizálásáig és értelmezéséig. A tér diszkurzív megközelítéséből kiindulva célunk tehát főként annak módozatait kutatni, ahogyan az egyének társadalomba helyezettsége, valamint közösségekben, hálózatokban és kultúrákban létezése a nyelv szintjén a lehetséges térviszonyokat megvilágító metaforákban kifejeződik.    

A TOPOS a tér fogalmát igen tágan értelmezi és olyan esszéket, cikkeket, kritikákat és tudományos ismertetőket vár, amelyek serkentik a diszciplinák közti párbeszédet és bepillantást engednek azok új vetületeibe.

A TOPOS a megadott témakörökben évente két számmal jelenik meg nyomtatott és virtuális változatban. Bár helyileg közép-európai bázissal rendelkezik, olyan, a nevezett diszciplínákban érintett szakemberek erőfeszítése nyomán jelenik meg, akik meggyőződéssel vallják, hogy a felelős tudósnak figyelmet kell szentelnie úgy a közvetlen és a lokális, mint a nemzetközi és a globális térnek, hiszen ezek összessége eredményezi a szakterületek azonos perspektívából való szemlélésének lehetőségét, mely által a hasonlóságok és különbségek is új értelmet nyernek.

Módosítás: ( 2012. február 26. vasárnap, 16:42 )